Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Bài giảng dùng chung Khoa Nông nghiệp - thủy sản

            A. BỘ MÔN BẢO VỆ THỰC VẬT

1. Bài học phần: Chọn giống cây trồng / Trịnh, Xuân Việt, Võ Thị Kim Quyên    Chi tiết

2. Cây rau: dùng cho ngành bảo vệ thực vât / Võ, Thị Kim Quyên          Chi tiết

3. Hóa bảo vệ thực vật:dùng cho ngành bảo vệ thực vật / Trịnh, Xuân Việt           Chi tiết

4. Bài giảng học phần: Thực hành chọn giống cây trồng / Trịnh Xuân Việt    Chi tiết

5. Cây lúa: dùng chi sinh viên ngành bảo vệ thực vật / Trịnh, Xuân Việt       Chi tiết

6. Thực hành hóa bảo vệ thực vật / Trịnh, Xuân Việt          Chi tiết

7. Bài giảng: Vi sinh đại cương / Nguyễn Ngọc Đáng     Chi tiết

8. Thực hành vi sinh thủy sản đại cương / Nguyễn Ngọc Đáng     Chi tiết

9. Thống kê và phương pháp thí nghiệm: dung cho ngành bảo vệ thực vật / Nguyễn, Thị Quế Phương           Chi tiết     

10. Bệnh cây đại cương: dùng cho ngành bảo vệ thực vật / Nguyễn, Thị Quế Phương       Chi tiết

11. Bệnh cây chuyên khoa: dùng cho ngành BVTV / Nguyễn, Thị Quế Phương        Chi tiết

12. Cây công nghiệp ngắn ngày: dùng cho ngành bảo vệ thực vật / Nguyễn, Thị Huyền Trang     Chi tiết

13. Quản lý cỏ dại: dùng cho ngành BVTV / Nguyễn, Thị Huyền Trang            Chi tiết

14. Thổ nhưỡng: dùng cho ngành bảo vệ thực vật / Phan, Thị Thanh Tuyền          Chi tiết

15. Phiêu nhiêu đất: dùng cho ngành bảo vệ thực vật / Phan, Thị Thanh Tuyền     Chi tiết

16. Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật / Phan, Thị Thanh Tuyền         Chi tiết

17. Côn trùng đại cương: dùng cho ngành bảo vệ thực vật / Lê, Thị Kim Thoa       Chi tiết

18. Động vật hại nông nghiêp: dùng cho ngành BVTV / Lê, Thị Kim Thoa         Chi tiết

19. Vi sinh chuyên khoa: dùng cho ngành BVTV / Tăng, Thị Thanh Hương       Chi tiết

20. Hệ thống canh tác: dùng cho ngành BVTV / Trần, Nguyễn Trúc Giang        Chi tiết

21. Quản lý dịch hại tổng hợp: dùng cho ngành BVTV / Nguyễn, Thị Phúc Nguyên           Chi tiết

             B. BỘ MÔN NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

1. Bài giảng học phần: Hình thái và phân loại tôm cá / Lê Thị Mai Anh, Dương Thiên Kiều     Chi tiết

2. Sinh thái thủy sinh vật: dùng cho ngành nuôi trồng thủy sản / Dương, Thiên Kiều       Chi tiết

3. Sinh lý động vật thủy sinh: dùng cho ngành nuôi trồng thủy sản / Lê, Thị Mai Anh       Chi tiết

4. Bài giảng động và thực vật thủy sinh / Dương Thiên Kiều , Lê Thị Mai Anh      Chi tiết

5. Bài giảng kĩ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển  / Nguyễn Thị Long Châu    Chi tiết

6. Kỹ thuật nuôi thức ăn tự nhiên: dùng cho các sinh viên ngành nuôi / Nguyễn, Thị Long Châu        Chi tiết

7. Công trình và thiết bị thủy sản: dùng cho ngành NTTS / Nguyễn, Thị Long Châu       Chi tiết

8. Bài giảng  vi sinh thủy sản đại cương:  ngành nuôi trồng thủy sản / Nguyễn Ngọc Đáng    Chi tiết

9. Thực hành vi sinh thủy sản đại cương / Nguyễn Ngọc Đáng     Chi tiết

10. Bài giảng quản lý môi trường ao nuôi thủy sản / Hồ Kiều Oanh     Chi tiết

11. Bài giảng học phần: Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt / Hồ Kiều Oanh     Chi tiết

12. Luật thủy sản: dùng cho ngành NTTS / Hồ, Kiều Oanh       Chi tiết

13. Bài giảng học phần: Kinh tế thủy sản / Nguyễn Kim Kha        Chi tiết

14. Phương pháp thí nghiệm và viết báo cáo: dùng cho ngành NTTS / Nguyễn, Kim Kha          Chi tiết

15. Bài giảng học phần: Quản lý dịch bệnh thủy sản / Tạ Hoàng Bảnh, Nguyễn kim Kha    Chi tiết

16. Dinh dưỡng thức ăn thủy sản: dùng cho ngành NTTS / Tạ, Hoàng Bảnh          Chi tiết

17. Bài giảng kỹ thuật sản xuất giống cá nước ngọt: ngành nuôi trồng thủy sản / Trương Nhật Triết, Lê Phan Anh Phụng       Chi tiết

18. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác: dùng cho ngành NTTS / Trương, Nhật Triết           Chi tiết

19. Thuốc và hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản: dung cho ngành nuôi trồng thủy sản / Huỳnh, Chí Thanh    Chi tiết

20. Vi sinh vật hữu ích: dùng cho ngành NTTS / Huỳnh, Chí Thanh      Chi tiết

21. Kỹ thuật nuôi cá cảnh và thủy đặc sản: dung cho ngành NTTS / Trịnh, Thị Thanh Hòa       Chi tiết

22. Phương pháp nghiên cứu sinh học cá / Lê, Thị Mai Anh      Chi tiết

            C. BỘ MÔN CHĂN NUÔI -THÚ Y

1. Bài giảng học phần: Cơ thể học động vật / Nguyễn Thị Minh Linh     Chi tiết

2. Bài giảng học phần: Thực hành cơ thể học động vật / Nguyễn Thị Mỹ Linh     Chi tiết

3. Chăn nuôi gia súc nhai lại: dành cho ngành chăn nuôi thú y / Nguyễn, Thị Mỹ Linh          Chi tiết     

 4. Bệnh truyền nhiễm gia súc gia cầm: dùng cho ngành DVTY / Nguyễn, Thị Mỹ Linh          Chi tiết

5. Thực hành bệnh truyền nhiễm gia súc gia cầm: dùng cho ngành DVTY / Nguyễn, Thị Mỹ Linh         Chi tiết

6. Bài giảng học phần: Vi sinh đại cương / Nguyễn Ngọc Đáng, Nguyễn Thị Mỹ Linh    Chi tiết

7. Bài giảng thực hành vi sinh đại cương dành cho sinh viên ngành dịch vụ thú y / Nguyễn Ngọc Đáng     Chi tiết

8. Bài giảng học phần: Chăn nuôi gia cầm / Trần Hoàng Nam    Chi tiết

9. Dịch tễ: dung cho ngành dịch vụ thú y / Trần, Hoàng Nam     Chi tiết

10. Bài giảng học phần: Thực hành thức ăn gia súc / Lâm Kim Yến       Chi tiết

11. Bài giảng học phần: Thực hành dinh dưỡng gia súc / Lâm Kim Yến      Chi tiết

12. Chẩn đoán xét nghiệm: dung cho ngành chăn nuôi thú y / Lâm, Kim Yến    Chi tiết

13. Sinh lý động vật: dùng cho ngành DVTY / Lâm, Kim Yến       Chi tiết

14. Bài giảng chăn nuôi heo: ngành cao đẳng dịch vụ thú y / Cao Thanh Hoàn    Chi tiết

15. Miễn dịch học: dùng cho ngành dịch vụ thú y / Cao, Thanh Hoàn          Chi tiết

16. Bài giảng bệnh ký sinh trùng: ngành chăn nuôi thú y / Trần, Thị Thanh Thúy    Chi tiết

17. Ngoại khoa: dùng cho ngành chăn nuôi thú y / Trần , Thị Thanh Thúy          Chi tiết

 18. Dược lý thú y: dùng cho ngành chăn nuôi thú y / Trần, Thị Thanh Thúy              Chi tiết