Danh mục

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015-2016

 - Hình thức công khai: Tại trường và trên website: www.dtcc.edu.vn

 - Địa chỉ website: www.dtcc.edu.vn

 - Thông tin người lập biểu:  Điện thoại: 0918.678.874 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

TT

Thông tin

Đơn vị

Số lượng

 
 

1

Số ngành trường đang đào tạo

ngành

20

 

1.1

Đại học

ngành

0

 

1.2

Cao đẳng

ngành

09

 

2

Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra

ngành

20

 

1.1

Đại học

ngành

0

 

1.2

Cao đẳng

ngành

09

 

3

Diện tích đất của trường

ha

6.853

 

4

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo:

m2

9.410

 

4.1

Diện tích giảng đường/phòng học

m2

7.698

 

4.2

Diện tích thư viện

m2

846

 

4.3

Diện tích phòng thí nghiệm

m2

770

 

4.4

Diện tích nhà xưởng thực hành

m2

0

 

5

Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường

m2

0

 

6

Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn:

người

104

 

6.1

Giáo sư

người

0

 

6.2

Phó giáo sư

người

0

 

6.3

TSKH, tiến sỹ

người

04

 

6.4

Thạc sỹ

người

59

 

6.5

Chuyên khoa Y cấp I+II

người

   

6.6

Đại học

người

41

 

6.7

Cao đẳng

người

   

6.8

Trình độ khác

người

   

7

Tổng số học viên, sinh viên, học sinh hệ chính quy

người

1.775

 

7.1

Nghiên cứu sinh

người

   

7.2

Cao học

người

   

7.3

Chuyên khoa Y cấp II

người

   

7.4

Chuyên khoa Y cấp I

người

   

7.5

Đại học

người

   

7.6

Cao đẳng

người

1.650

 

7.7

Trung cấp chuyên nghiệp

người

170

 

8

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên

%

62,5

 

9

Tổng thu năm 2015

tỷ đồng

29,576

 

9.1

Từ ngân sách nhà nước

tỷ đồng

17,424

 

9.2

Từ học phí, lệ phí

tỷ đồng

6,934

 

9.3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

tỷ đồng

0

 

9.4

Từ nguồn khác

tỷ đồng

5,218

 

Liên kết mạng xã hội

Lượt truy cập

Hôm nay836
Hôm qua2336
Tuần này15510
Tháng này46925
Số lượt truy cập2050528

Đang trực tuyến

Khách : 55 khách online Thành viên : Không có online