Đại học Mở TpHCM thông báo nộp các chứng chỉ điều kiện Ngoại ngữ, Tin học (VLVH và Từ xa - Đợt 3/2019)

Đại học Mở TpHCM thông báo nộp các chứng chỉ điều kiện Ngoại ngữ, Tin học (VLVH và Từ xa - Đợt 3/2019)

Nội dung chi tiết: Xem trong tiệp đính kèm