Một số định hướng đổi mới dạy - học theo học chế tín chỉ của khoa Khoa học cơ bản

Đề tài “Một số định hướng đổi mới dạy - học theo học chế tín chỉ của khoa Khoa học cơ bản”

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Ngọc Diệp và Ths. Phạm Thị Kiều Anh – Khoa Khoa học cơ bản

Tóm tắt đề tài:

Trong vòng hai năm (2012-2013), Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Tháp đã có bước chuyển mình mạnh mẽ về phương thức đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ. Sự vận hành một phương thức đào tạo mới đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, bài toán chất lượng đào tạo vẫn là một thách thức lớn mà mỗi thành viên trong Trường. Chất lượng chính là thương hiệu, để có được thương hiệu, không phải một sớm một chiều có được, muốn tồn tại, muốn phát triển thì chúng ta phải thay đổi.

Khoa KHCB là một Khoa với đặc thù không đào tạo chuyên ngành, chỉ giảng dạy các môn Khoa học cơ bản, nên nhiệm vụ của Khoa có vẻ nhẹ nhàng hơn so với các Khoa khác. Tuy vậy, Khoa đóng một vai trò quan trọng trong việc trang bị cho sinh viên (SV) các kiến thức nền tảng; đặc biệt là những kỹ năng học tập ngay từ lúc SV bước chân vào Trường. Với một môi trường học tập mới, khác biệt rất nhiều với môi trường phổ thông, nên đa phần SV mới sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian đầu học tập. Chính vì vậy, các giảng viên (GV) của Khoa phải xác định trách nhiệm của mình là những người mở đường cho SV tiếp cận với một phương pháp học mới, và đây có thể nói là một sự đổi mới cách học cho SV khi bước chân vào môi trường Cao đẳng.

Để thực hiện được điều này thì đề tài đã xoáy sâu vào nghiên cứu các nội dung cơ bản sau:

1. Tình hình chung về giảng dạy của GV trong Khoa theo học chế tín chỉ

Bao gồm nghiên cứu về Đội ngũ giảng viên, chương trình dạy, đề cương – bài giảng, phương pháp đánh giá, phương pháp dạy – học, phương tiện và đồ dùng dạy học, phương pháp quản lý và những thuận lợi, khó khăn mà Giảng viên gặp phải qua một năm chuyển đổi, giảng dạy theo học chế tín chỉ (khảo sát lấy ý kiến của một số GV trong Khoa)

2. Thực trạng về việc học tập của Sinh viên và một số đóng góp ý kiến của SV về các môn học cơ bản (phỏng vấn trực tiếp 20 SV)

Từ đó biết được những điểm yếu, điểm mạnh, những tồn tại thách thức mà SV đã gặp trong quá trình học tập. Qua đó, SV còn đề xuất một số ý kiến đề xuất với nhà trường nhằm năng cao chất lương giảng dạy của KKHCB

3. Một số định hướng đổi mới phương pháp dạy-học của Khoa KHCB theo học chế tín chỉ

Từ những nghiên cứu trên, đề tài đưa ra một số định hướng đổi mới chung về việc giảng dạy và một số việc làm cụ thể của Khoa, cũng như của từng tổ bộ môn trong năm học 2013 – 2014 nhằm cải tiến hiệu quả giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên nhằm đem lại hiệu quả học tập, tạo hứng thú cho sinh viên:

Để việc giảng dạy và học tập đạt hiệu quả cao ngoài sự đổi mới phương pháp giảng dạy của Giảng viên thì SV cũng cần thay đổi việc học tập của bản thân như: xác định rõ mục đích và động cơ học tập, thay đổi PP học "truyền thống" của bản thân là "nghe, chép và học thuộc" bằng tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài, phát biểu ý kiến hoặc tham gia tranh luận, vấn đề gì chưa rõ phải hỏi GV cho rõ, nếu vẫn chưa hiểu thì trao đổi lại với nhóm học tập,....

Tóm lại, để mục tiêu trở thành hiện thực cần có sự hợp tác đổi mới đồng bộ của Nhà trường, Giảng viên và Sinh viên như trên thì SV ra trường sẽ có các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản, có khả năng thích ứng cao với môi trường làm việc đa dạng, khả năng tự nghiên cứu, tự học suốt đời, chủ động, sáng tạo và hiệu quả.


Xem thêm đề tài khác:

Liên kết mạng xã hội