Nghiên cứu chế độ xử lý sau thu hoạch và bảo quản rau mầm cải củ đạt chất lượng rau sạch (qui mô cơ sở sản xuất nhỏ) tại TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Đề tài “Nghiên cứu chế độ xử lý sau thu hoạch và bảo quản rau mầm cải củ đạt chất lượng rau sạch (qui mô cơ sở sản xuất nhỏ) tại TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.”

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Trần Tố Quyên – Khoa Kỹ thuật – Công nghệ

Tóm tắt đề tài:

1. Kết quả đạt được

Kết luận

Chế độ xử lý ozone đề nghị là ngâm rau 20 phút trong nước ozone nồng độ ổn định 0,15 ppm, nhiệt độ nước xử lý 5±1oC. Ở điều kiện xử lý này, rau đạt yêu cầu về mật số E.coli và Salmonella âm tính; đồng thời rau không bị ảnh hưởng giá trị cảm quan (dập cấu trúc) sau xử lý.

Chế độ bảo quản rau mầm đề nghị là sử dụng màng bán thấm EVA kết hợp khay xốp EPS và bảo quản ở nhiệt độ 11oC. Ở điều kiện bảo quản này, rau giữ được giá trị dinh dưỡng, cảm quan được thời gian 10 ngày, đồng thời không làm tăng mật số vi sinh vật chỉ thị vệ sinh.

Qui trình xử lý sau thu hoạch rau mầm đề xuất     

2. Đối với việc công khai số liệu nghiên cứu do chủ nhiệm đề tài quyết định

- Nội dung và kết quả của đề tài được thẩm định bởi Sở KHCN Đồng Tháp và hội đồng khoa học của trường CĐCĐ Đồng Tháp, ngày 3 tháng 3 năm 2014.

- Nội dung chi tiết được lưu tại Sở KHCN Đồng Tháp, P. QLKH & HTQT trường CĐCĐ Đồng Tháp, thư viện trường CĐCĐ Đồng Tháp

- Quá trình nghiên cứu, kết quả và ảnh hưởng của đề tài được giới thiệu trong chương trình Khoa học và Công nghệ, đài Truyền hình Đồng Tháp, ngày 20 tháng 11 năm 2014


Xem thêm đề tài khác:

Liên kết mạng xã hội