Khảo sát một số chỉ tiêu thuỷ lý, thuỷ hoá môi trường nước mặt tại Xã Tịnh Thới – Tp. Cao Lãnh – Đồng Tháp năm 2013

Đề tài  “Khảo sát một số chỉ tiêu thuỷ lý, thuỷ hoá môi trường nước mặt tại Xã Tịnh Thới – Tp. Cao Lãnh – Đồng Tháp năm 2013”

Chủ nhiệm đề tài: Ks. Trịnh Thị Thanh Hòa – Khoa Nông nghiệp – Thủy sản

Tóm tắt đề tài:

Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nói chung, cũng như tại xã Tịnh Thới nói riêng, nuôi thuỷ sản là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng nhanh góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và tạo việc làm cho người dân tại địa phương.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, nghề nuôi thuỷ sản đang đối mặt với một số vấn đề tồn tại về môi trường, dịch bệnh. Biểu hiện rõ nét là tình hình bệnh thủy sản và môi trường suy thoái có chiều hướng gia tăng. Việc tăng diện tích và sản lượng NTTS cũng tỷ lệ thuận với việc suy giảm chất lượng môi trường nuôi và diện tích nhiễm bệnh ngày một tăng. Hiện trạng dịch bệnh ngày một tăng cho thấy việc tăng cường quản lý để kiểm soát dịch bệnh là rất cấp bách. Khác với các loài động vật sống trên cạn, các đối tượng nuôi trồng thuỷ sản phụ thuộc và gắn chặt với môi trường nước và khi đã xảy ra dịch bệnh thì rất khó chữa trị. Việc kiểm soát dịch bệnh hoàn toàn phụ thuộc vào công tác phòng ngừa, hạn chế các mối nguy gây ra dịch bệnh. Có thể nói việc quản lý dịch bệnh trong NTTS hoàn toàn phụ thuộc vào việc kiểm soát chất lượng môi trường nước. Công tác quan trắc môi trường nước trong NTTS do vậy đóng vai trò cực kỳ quan trọng để giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh, đảm bảo sự phát triển bền vững.

Trại thực nghiệm trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp nằm trên địa phận ấp Tịnh Châu – Xã Tịnh Thới – Tp. Cao Lãnh – Đồng Tháp, là nơi sinh viên ngành thủy sản trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp học tập và nghiên cứu thực hành chuyên ngành thủy sản trước khi tốt nghiệp. Nguồn nước nơi đây được lấy chủ yếu từ Sông Tiên do nguồn nước từ Sông Tiền đổ vào qua các hệ thống sông ngòi, kênh rạch trên khắp địa bàn xã Tịnh Thới. Việc đánh giá chất lượng nguồn nước nơi đây là một vấn đề mới.

Để đánh giá sơ bộ nguồn nước trên đại bàn xã Tịnh Thới – Tp. Cao Lãnh – Đồng Tháp, nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu và nuôi trồng thuỷ sản của địa phương chúng tôi đã thực hiện đề tài “Khảo sát một số chỉ tiêu thuỷ lý, thuỷ hoá môi trường nước mặt tại Xã Tịnh Thới – Tp. Cao Lãnh – Đồng Tháp năm 2013”.

Qua kết quả nghiên cứu cho thấy môi trường nước mặt trên địa bàn xã Tịnh Thới trong năm 2013, các chỉ tiêu về thuỷ lý, hoá tiến hành quan trắc đều cho số liệu thích hợp để phát triển nghề nuôi thuỷ sản.

Tuy nhiên, các yếu tố về chất lượng nước phụ thuộc rất lớn vào chu kỳ ngày đêm và biến động theo mùa trong năm. Do đó, trong quá trình phát triển nghề nuôi thuỷ sản cần quan tâm kiểm tra các yếu tố môi.

- Nhiệt độ nước dao động trong khoảng 26,5 – 32,5 và thay đổi lớn theo điều kiện thời tiết trong năm. Tuy nhiên, không có sự khác biệt giữa thuỷ vực nước tĩnh và thuỷ vực nước chảy.

- Ở thuỷ vực nước tĩnh độ trong thấp hơn thuỷ vực nước chảy. Biên độ dao động về độ trong trong năm rất lớn từ 11 – 49 cm. Cao nhất vào mùa khô và thấp nhất vào mùa mưa.

- Tổng chất rắn trong thuỷ vực cũng thay đổi theo mùa và khoảng dao động trong năm cũng rất lớn, thấp nhất vào thời điểm mùa khô 18 mg/L và cao nhất vào thời điểm giao mùa mưa – khô (58 mg/L). Và ở thuỷ vực nước tĩnh hàm lượng tổng chất rắn cao hơn ở thuỷ vực nước chảy.

- pH ở các thuỷ vực dao động trong khoảng 6,3 – 9. Đạt giá giá trị cao nhất vào mùa khô và thấp nhất vào thời điểm giao mùa mưa – khô. Giá trị của pH không có sự khác biệt thống kê (P > 0,05) giữa thuỷ vực nước tĩnh và thuỷ vực nước chảy.

- Oxy hoà tan trong môi trường nước tĩnh có giá trị cao hơn môi trường nước chảy và khác biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05). Tuy có sự biến động theo mùa nhưng sự khác biệt này không có ý nghĩa về mặt thống kê (p > 0,05). Giá trị dao động từ 4,087 – 4,956.

- Các thuỷ vực khảo sát phần lớn là những thuỷ vực nghèo dinh dưỡng và giá trị dinh dưỡng của thuỷ vực phụ thuộc vào nguồn nước cung cấp cho thuỷ vực.

- Tổng đạm amôn và hàm lượng NH3/TAN trong môi trường nước khảo sát luôn nằm trong khoảng thích hợp cho nuôi thuỷ sản.

- Hàm lượng sắt tổng số cũng luôn nằm trong giá trị cho phép theo QCVN 38:2011/BTNMT


Xem thêm đề tài khác:

Liên kết mạng xã hội