Ảnh hưởng của một số loại hóa chất khử trùng và liều lượng sử dụng lên thời gian bảo quản và tỉ lệ ấp nở của trứng vịt tại tỉnh Đồng Tháp

Đề tài: Ảnh hưởng của một số loại hóa chất khử trùng và liều lượng sử dụng lên thời gian bảo quản và tỉ lệ ấp nở của trứng vịt tại tỉnh Đồng Tháp

Chủ nhiệm đề tài: Ths.Lâm Kim Yến – Khoa Nông nghiệp – Thủy sản

Tóm tắt đề tài: Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hiện có 107 cơ sở ấp trứng và thu gom trứng vịt lạc đang hoạt động. Đa số các cơ sở này đều ấp nở theo phương pháp thủ công và công tác tiêu độc khử trùng trứng trước khi ấp hoặc xuất bán chưa được các chủ cơ sở thực hiện nghiêm; hầu hết các cơ sở này đều cho rằng nếu vệ sinh và khử trùng trứng trước khi ấp thì tỉ lệ chết phôi cao; tỉ lệ ấp nở đạt rất thấp và thời gian bảo quản trứng cũng không kéo dài, trứng dễ bị hư (đối với trứng lạc) so với trứng không được khử trùng. Chính vì vậy, các chủ cơ sở thường ngại thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng hoặc chỉ thực hiện đối phó, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh xảy ra và lây lan từ các cơ sở ấp trứng gia cầm là rất cao, nhất là đối với bệnh cúm gia cầm (H5N1, H5N6 và H7N9...).

Kết quả đạt được: Việc xông khử trùng trứng vịt bằng formol và thuốc tím với liều lượng 9g thuốc tím + 18ml formol + 18ml nước, với thời gian xông 30 phút, vừa bảo đảm vệ sinh thú y khi trứng gia cầm nhập vào lò ấp hoặc xuất bán, vừa đảm bảo thời gian bảo quản trứng lâu nhất và tỉ lệ ấp nở tốt nhất.

Giải pháp được thực hiện tại tỉnh Đồng Tháp đã cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn giúp cho các cơ sở ấp trứng gia cầm trên địa bàn tỉnh mạnh dạn áp dụng và thực hiện việc vệ sinh tiêu độc, khử trùng trứng gia cầm trước khi đưa vào cơ sở ấp hoặc xuất bán trứng lạc thương phẩm. Đồng thời, giúp cho ngành Thú y giám sát được công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng của các cơ sở thu gom và ấp trứng; góp phần quan trọng trong công tác quản lý và kiểm soát dịch bệnh, nhất là đối với bệnh cúm gia cầm.


Xem thêm đề tài khác:

Liên kết mạng xã hội