Thử nghiệm ảnh hưởng của canxi và đồng lên triệu chứng rễ tre trên vỏ trái quýt Hồng tại huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

Đề tài 2: “Thử nghiệm ảnh hưởng của canxi và đồng lên triệu chứng rễ tre trên vỏ trái quýt Hồng tại huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp”

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Quế Phương – Khoa Nông nghiệp – Thủy sản

Tóm tắt đề tài:

Đề tài được thực hiện từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 4 năm 2011 nhằm mục tiêu nghiên cứu hiện tượng rễ tre trên vỏ quýt Hồng và sự phát triển của hiện tượng này. Bên cạnh đó, tìm hiểu canxi và đồng có ảnh hưởng triệu chứng rễ tre trên vỏ quýt Hồng hay không từ đó ướt đoán biện pháp phòng ngừa thiệt hại nhằm giúp nhà vườn bảo công sức và doanh thu. Thí nghiệm 1 được thực hiện trên vườn quýt 12 năm tuổi khi chưa xuất hiện triệu chứng rễ tre và bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 8 nghiệm thức là 8 nồng độ canxi và đồng khác nhau. Mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần, mỗi lần lặp lại là 1 cây. Thí nghiệm 2 được thực hiện trên vườn quýt 18 năm tuổi khi xuất hiện triệu chứng rễ tre với phương thức xử lý là tưới nước không (nghiệm thức đối chứng) và phương thức xử lý canxi và đồng với liều lượng mỗi loại là 100g/gốc. Nồng độ này được chọn qua quá trình khảo sát ở thí nghiệm 1. Mỗi phương thức được thực hiện trên 5 cây.

Kết quả: Triệu chứng rễ tre trên quýt là hiện tượng lớp tế bào ngoài phát triển không đồng đều làm tế bào bị vỡ tạo nên những vết răn chằng chịt như bộ rễ tre. Bệnh xuất hiện ngay từ khi trái chuyển sang giai đoạn phát triển.

Bón đồng cho cây với liều lượng từ 50-75g/gốc trong giai đoạn trái chưa biểu hiện triệu chứng rễ tre có tác dụng làm giảm tỉ lệ trái nhiễm hiện tượng này, giảm tỉ lệ trái rụng và cải thiện độ ngọt của trái. Khi cung cấp đồng cho cây cũng nên bón kèm canxi, mặc dù canxi không làm giảm tỉ lệ nhiễm triệu chứng rễ tre nhưng cũng góp phần giúp trái ngọt hơn và về lâu dài giúp đất không bị chua hóa.

Khi cây đã biểu hiện triệu chứng rễ tre vẫn có thể cung cấp đồng qua đất cho cây, tuy không làm mất vết răn nhưng vẫn có tác dụng hạn chế sự gia tăng tỉ lệ trái nhiễm trên cây và sự gia tăng diện tích vết răn trên bề mặt vỏ trái.


Xem thêm đề tài khác:

Liên kết mạng xã hội