Thông báo xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 3 năm 2017

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp đại học cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 3 năm 2017, cụ thể như sau:

Nội dung chi tiết: Xem tệp đính kèm