Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

Chiều ngày 04/12, ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp.

Ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

Theo đó, ông Phạm Quang Huy, Trưởng phòng Giáo dục Trung học – Thường xuyên và Chuyên nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp. Ông Nguyễn Minh Tâm - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Ông Phạm Văn Phong - Chánh Văn phòng Sở Tư pháp giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương kỳ vọng trên cương vị mới, các cán bộ vừa được bổ nhiệm sẽ phát huy năng lực lãnh đạo, sở trường, đoàn kết nội bộ để đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà.

 

Theo Cổng Thông tin điện tử ĐT