Bế giảng khóa tập huấn HACCP

Chiều ngày 22/12/2017, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp phối hợp với Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 6 tổ chức lễ bế giảng khóa tập huấn Hướng dẫn xây dựng chương trình quản lý chất lượng theo HACCP và cấp giấy chứng nhận cho 47 học viên tham gia.

Quang cảnh lớp học

Thực hành bài kiểm tra cuối khóa

Khóa học tập trung vào những nội dung chính như giới thiệu chung về Quản lý chất lượng và Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, những mối nguy an toàn thực phẩm, quy phạm SSOP và GMP, các bước chuẩn bị xây dựng và các nguyên tắc thực hiện kế hoạch HACCP.

Học viên nhận giấy chứng nhận 

Hồ Huỳnh Hạnh - Phòng QHDN

 

Liên kết mạng xã hội