Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt

 KTNCNN

Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt

Tác giả: Nguyễn Khắc Khoái

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2016

Mô tả vật lí: 172 tr. ; minh họa , 21 cm.

Số phân loại: 639.31/ L451

Tóm tắt nội dung:  Chia làm 3 chương, giới thiệu cơ bản về nuôi cá nước ngọt, dinh dưỡng và thức ăn loài cá nước ngọt. Ngoài ra còn giới thiệu kỹ thuật ươm giống cá nước ngọt, kỹ thuật sinh sản..

Liên kết mạng xã hội