Chuẩn đầu ra Ngành Kế toán

Kiến thức

 1. Hiểu biết các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo.
 2. Được trang bị kiến thức chuyên sâu về chế độ kế toán, thuế : kế toán quản trị, kế toán tài chính, phân tích tài chính, báo cáo thuế …, thực hành thực tế trên hệ thống hóa đơn, chứng từ, sổ sách của các loại hình doanh nghiệp và được trang bị một số kỹ năng mềm: giao tiếp và ứng xử, tổ chức và lãnh đạo, thuyết trình và làm việc nhóm…
 3. Trang bị kiến thức về tin học văn phòng, phần mềm kế toán, phần mềm về khai báo thuế.
 4. Có trình độ tiếng Anh tương đương bậc 2.

 Kỹ năng

 1. Sử dụng được phần mềm máy tính liên quan đến chuyên ngành đào tạo.
 2. Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực về đời sống xã hội và trong công việc.
 3. Có khả năng phân tích, so sánh và xử lý một cách độc lập vấn đề tài chính, kế toán.
 4. Lập chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, lập và phân tích báo cáo tài chính, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Có khả năng tư vấn cho lãnh đạo doanh nghiệp về kế toán quản trị.

 Thái độ

 1. Có phẩm chất chính trị , đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt.
 2. Có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp.

 Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp … Công việc có thể đảm nhận như: thủ quỹ, thủ kho, kế toán thanh toán, kế toán vật tư, kế toán tiền lương, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng… có khả năng quản lý tài chính của doanh nghiệp, tự khởi sự kinh doanh và tư vấn lập kế hoạch tài chính cho lãnh đạo.

 Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

 1. Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo;
 2. Có thể học liên thông lên trình độ đại học chuyên ngành Kế toán.


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN: TẢI VỀ

Liên kết mạng xã hội

Lượt truy cập

Hôm nay1536
Hôm qua2336
Tuần này16210
Tháng này47625
Số lượt truy cập2051228

Đang trực tuyến

Khách : 111 khách online Thành viên : Không có online