Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Kích thích sinh sản cá dày tại tỉnh Đồng Tháp

Đề tài “Kích thích sinh sản cá dày ( Channa lucius Cuvier, 1831) tại tỉnh Đồng Tháp”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trương Nhật Triết – Khoa Nông nghiệp – Thủy sản

Tóm tắt đề tài:

Nghiên cứu được thực hiện tại xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Cá bố mẹ được mua từ chợ Cao Lãnh với khối lượng từ 0,2 – 0,4 kg/con. Cá cái được tiêm ở các mức liều lượng (2.000 – 4.000 UI HCG + 2 mg não thùy)/kg. Cá đực được tiêm các liều (2.000 – 3.000 UI HCG + 0,5 mg não thùy)/ kg. Kết quả liều tiêm cá đực (2.000 UI HCG + 0,5 mg não thùy)/kg và liều tiêm cá cái (2.000 UI HCG + 2 mg não thùy)/kg cho hiệu quả sinh sản cao hơn so với các liều tiêm khác. Sức sinh sản thực tế của cá dao động từ 2.135- 8.333 trứng/kg, tỷ lệ thụ tinh dao động 27- 81% và tỷ lệ nở từ 2- 80,25%.


Xem thêm đề tài khác:

Nghiện cứu khóa học