• Viên chức Phòng Đào tạo
  • Thông báo mới
  • Lịch thi tốt nghiệp
Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp kết hợp với Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 6 thông báo tổ chức khóa tập huấn Hướng dẫn Xây dựng chương trình Quản lý chất lượng
LỊCH THI TỐT NGHIỆP LẦN 3 (Các lớp Trung cấp Kế toán doanh nghiệp - Hệ VLVH – Khóa 2013-2015) STT BUỔI NGÀY MÔN THI SỐ LƯỢNG PHÒNG