Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2018

QUY CHẾ

Tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 19/QĐ-CĐCĐ ngày 05/01/2018 của Hiệu trưởng

trường CĐCĐ Đồng Tháp)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phm vi điều chỉnh

Quy chế tuyển sinh này quy định về : Ngành, nghề đào tạo; thời gian tuyển sinh; đối tượng tuyển sinh; hình thức tuyển sinh; chính sách ưu tiên tuyển sinh; thủ tục và hồ sơ đăng ký dự tuyển; điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh; kế hoạch tuyển sinh,thông báo tuyển sinh và lịch công tác tuyển sinh; tổ chức, thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh; Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh; tổ chức phúc tra; xác định kết quả trúng tuyển; triệu tập thí sinh trúng tuyển; kiểm tra kết quả xét tuyển hoặc thi tuyển và hồ sơ của thí sinh trúng tuyển; xử lý thông tin phản ánh vi phạm Quy chế tuyển sinh; xử lý thông tin phản ánh vi phạm Quy chế tuyển sinh; khen thưởng; xử lý cán bộ làm công tác tuyển sinh vi phạm; trách nhiệm của thí sinh trong kỳ tuyển sinh; xử lý thí sinh dự tuyển vi phạm quy chế;chế độ báo cáo;chế độ lưu trữ .

Chương II

NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO

Điều 2. Ngành, nghề đào tạo

          Năm 2018, trường tuyển sinh gồm các ngành cụ thể như sau:

1. Trình độ cao đẳng chính quy, gồm có 9 ngành:

                    - Công nghệ thực phẩm;

                    - Kế toán;

                    - Công nghệ thông tin;

                    - Nuôi trồng thủy sản;

                    - Dịch vụ thú y;

                    - Quản trị kinh doanh;

                    - Bảo vệ thực vật;

                    - Chăn nuôi;

                    - Khoa học cây trồng .

            2. Trình độ trung cấp chính quy, gồm có 12 ngành:

                    - Kế toán doanh nghiệp;

                    - Chế biến và bảo quản thủy sản;

                    - Tin học ứng dụng;

                    - Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;

                    - Phát triển nông thôn;

                    - Nuôi trồng thủy sản;

                    - Chăn nuôi - Thú y;

                    - Quản trị mạng máy tính;

                    - Bệnh học thủy sản;

                    - Công nghệ thực phẩm;

                    - Văn thư - Lưu trữ;

                   - Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chương III

QUY CHẾ TUYỂN SINH

Điều 3. Thời gian, đối tượng và hình thức tuyển sinh

1. Thời gian tuyển sinh: từ 05/01/2018 đến 24/12/2018

Số đợt tuyển sinh trong năm 2018 gồm 04 đợt:

Đợt 1: từ 05/01/2018 đến 22/03/2018;

Đợt 2: từ 23/03/2018 đến 22/06/2018;

Đợt 3: từ 23/06/2018 đến 22/09/2018;

Đợt 4: từ 23/09/2018 đến 22/12/2018.

2.Đối tượng tuyển sinh:

a) Đối với trình độ trung cấp: Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở (viết tắt là THCS) và tương đương trở lên;

b) Đối với trình độ cao đẳng: Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (viết tắt là THPT) và tương đương trở lên;

c) Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội; quân nhân, công an nhân dân tại ngũ; người nước ngoài, nếu có đủ điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển học trình độ trung cấp, cao đẳng:

- Bảo đảm các điều kiện được quy định tại Điểm a và b Khoản 2 điều này;

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (nếu dùng ngân sách nhà nước đi học) đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được dự tuyển khi đã được thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đồng ý;

- Quân nhân và công an nhân dân tại ngũ được dự tuyển vào những trường do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an quy định sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đồng ý; quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau;

- Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học trung cấp, cao đẳng tại Việt Nam: Hiệu trưởng trường căn cứ kết quả học tập ở THCS, THPT hoặc tương đương trở lên của thí sinh (bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ minh chứng) và kết quả kiểm tra kiến thức, tiếng Việt (nếu cần) theo quy định của trường để xem xét, quyết định tuyển thí sinh vào học.

- Khu vực tuyển sinh: tuyển học sinh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đối với một số ngành nghề được Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp giao nhiệm vụ đào tạo cho nước bạn Campuchia, tùy theo tình hình thực tế sẽ tuyển sinh theo quy định tại điểm c khoản 2 điều này.

3. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển

Thông tin chi tiết xem thông báo đính kèm

 

 

Liên kết mạng xã hội